Spec. dr Boban Labovic neurolog – Kolegium Medic

Spec. dr Boban Labovic neurolog - Kolegium Medic

Dr Boban Labović, specijalista neurologije u Beogradu.
Poseduje višedecenijsko kliničko iskustvo u hospitalnom zbrinjavanju složenih neuroloških sindroma i akutnih cerebrovaskularnih dogadjaja.
Načelnik je jedinice intenzivne nege za CVI VMA.
Stručno us

avršavanje u inostranim referentnim ustanovama obavlja iz oblasti neuroangiologije, posebno akutnih cerebrovaskularnih dogadjaja (CVI, RIND, TIA), Parkinsonove bolesti, multiple skleroze, zapaljenskih i neuromišićnih bolesti.

Autor i koautor više radova iz oblasti neurologije i neuroangiologije.
Učesnik i predavač na domaćim i inostranim kongresima u polju navedene ekspertize.
U našoj Ustanovi, pored ekspertskih pregleda, sprovodi kompletnu kolor-dopler dijagnostiku vaskularnih struktura mozga (TCD, MAV, Bubble test).

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1999
Osnovne studije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2007
Specijalizacija iz neurologije.
Radno iskustvo:
Klinički centar Crne Gore u Podgorici od 2001

Vojnomedicinski centar u Podgorici od 2001

Vojnomedicinska akademija od 2003. i dalje