Dr Branislav Ralić je specijalista neurologije sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom lečenja širokog spektra kompleksnih neuroloških stanja.
2022- danas: doktorske akademske studije modul neurologije, na medicinskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu,

dr Ralić je lekar specijalista neurologije na odeljenju neurologije gradske bolnice Zvezdara u
Beogradu.

Predavač i šef predmenta Neurologija u srednjoj medicinskoj školi
Zvezdara, Beograd

Učesnik  je i predavač brojnih domaćih i stranih kongresa u zemlji i inostranstvu, član stručnih i naučnih tela za oblast neurologije, sa dodatnim  edukacijama sprovedenim u više evropskih centara (Tel Aviv; Izrael, Emden, Nemačka;  Padova, Italija), prezenter na nacionalnim i internacionalnim kongresima neurologa i srodnih specijalnosti.

Posvećeno se bavi kliničkim lečenjem i praćenjem pacijenata sa neurološkim stanjima i tegobama. zapaljenske, vaskularne i autoimune etiologije, kao i složenim neurološkim sindromima. U našoj klinici obavlja opšte neurološke preglede, ekspertske preglede neurologa i Color doppler dijagnostiku magistralnih arterija vrata.

Učestvuje u radu Kliničkog kolegijuma i Kolegijuma za složena stanja.