Dr Biljana Jojić

Subspecijalista endokrinologije, rođena 1967-e godine u Beogradu, lekar sa višedecenijskim kliničkim iskustvom u ispotivanju i lečenju kompleksnih endokrinološko – internističkih stanja. 

Zaposlena je na Kliničkom odeljenju za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinike za Interne bolesti KBC Zvezdara.
Od  2012 godine je Šef Odseka za endokrinologiju Kliničkog odeljenja za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, u okviru Klinike za interne bolesti KBC Zvezdara.

Medicinski fakultet  je završila 1995-e godine sa odličnim uspehom.
Lekarski staž  je obavila u KBC Zvezdara kao stipendista Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Specijalističke studije iz interne medicine je  završila 2002-e godine sa odličnom ocenom

Studije uže specijalizacije iz endokrinologije je završila 2015-e godine. Naslov teme subspecijalističkog rada:Značaj OGTT-a kod pacijenata sa angiografski verifikovanom koronarnom bolešu

 

Usavršavanja

Škola Ultrazvuka štitne žlezde, Zlatibor, Čigota 2016
Brojni kursevi kontinuirane medicinske edukacije, simpozijumi, kongresi u zemlji i inostranstvu.
Učestvovanje u kliničkim studijama ,autor i koautor radova objavljenih u zemlji i inostranstvu.
Predavač na brojnim Kontinuiranim medicinskim edukacijama u okviru programa Nacionalnog Zdravstvenog Saveta
  • Član je Srpskog lekarskog drustva, Lekarske komore Srbije, EASD-a. 

Polje ekspertize:

  • Poremećaji u radu i tumori štitaste žlezde
  • Diabetes
  • Prediabetes
  • Insulinska Rezistencija
  • Sy Policističnih jajnika
  • Tumori endokrinog sistema
  • Menopauza
  • Sterilitet

E našoj klinici obavlja sledeće vrste pregleda:

Subspecijalistički pregledi endokrinologa

Ekspertski internistički pregledi

Ekspertski pregledi endokrinologa

Endokrinološki paketi sa ultrazvukom štitaste žlezde

Druge dijagnostičke procedure iz oblasti IR