Doc dr sc med Petar Ristić - Kolegium Medic

Kretanje u kliničkoj i naučnoj karijeri

 • 1997. Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2002. Specijalizacija interne medicine VMA Beograd, specijalista Klinike za Endokrinologiju i dalje
 • 2007. Subspecijalizacija Endokrinologija i bolesti metabolizma
 • 2015. zvanje Asistenta na predmetu Interna medicina
 • 2017. Doktorat iz oblasti Endokrinologija i bolesti metabolizma
 • 2020. Zvanje docenta na predmetu Interna medicina, oblast Endokrinologija

Pofesionalni je oficir sa činom pukovnika VS.

Načelnik odeljenja za funkcionalna ispitivanja klinike za endokrinologiju.

Polje ekspertize dr Ristića:

 • Poremećaji u radu štitaste žlezde -hipo i hipertireoza, Hashimoto tireoiditis, Graves-ova bolest, nodusi i tumori štitaste žlezde, složeni endokrinološki sindromi sa bolestima štitnjače
 • IR – insulinska rezistencija
 • Diabetes
 • Prediabetes
 • Sy Policističnih jajnika

U našoj Klinici obavlja:

 • Specijalisticke preglede endokrinologa
 • Ekspertske preglede insulinske rezistencije (IR), prediabetesa, dijabetesa i svih bolesti i stanja štitaste žlezde.
 • Ultrazvuk štitaste i paraštitastih žlezdi
 • Dijagnostiku i praćenje tumora endokrinog sistema

Doc. dr Petar Ristić u slobodnim terminima posvećeno učestvuje u KM promotivnim akcijama za očuvanje zdravlja hroničnih pacijenata, ciljevima kojima je KOLEGIUM MEDIC posvećen u svim oblastima kliničke prakse.

Član je Kolegijuma za složena stanja KM na zahtev i stalni član Kliničkog kolegijuma.