Spec. dr Boban Labovic neurolog - Kolegium Medic
Dr Boban Labović je specijalista neurologije sa posebnim poljem kompetencije u oblasti

neuroangiologije, Parkinsonove bolesti i multiple skleroze.

Dr Labović je autor i koautor nekoliko radova iz oblasti neurologije. Uzima redovno učešće na kongresima i stručnim sastancima.
Sprovodio je više stručnih usavršavanja iz oblasti neuroangiologije u zemlji i inostranstvu.
Posvećeno se bavi dijagnostikom, savremenim vidovima lečenja i praćenjem kompleksnih neuroloških i neuroangioloških bolesti akutnog i hroničnog toka.

U našoj klinici sprovodi, pored pregleda i kolor dopler dijagnostiku moždane cirkulacije (TCD) kao i niz terapijskih intervencija neurološke kliničke prakse.

 

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1999
  Osnovne studije.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2007
  Specijalizacija iz neurologije

 

Radno iskustvo:

 • Klinički centar Crne Gore u Podgorici od 2001
  Lekar
 • Vojnomedicinski centar u Podgorici od 2001
  Lekar
 • Vojnomedicinska akademija od 2003
  Neurolog

 

Članstvo:

 • Lekarska komora Srbije
  Član