Kolegium Medic Prof. dr sci. med. Dragan Tavčiovski

Prof. Tavčiovski je završio Medicinski fakultet u Beogradu 1974. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1982. godine od kada je stalno zaposlen u Klinici za kardiologiju Vojno Medicinske Akademije..

U ovoj ustanovi odbranio je i doktorsku disertaciju I izabran za redovnog profesora na predmetu Interna medicina.

U toku svoje višedecenijeske karijere polje ekspertize profesora Tavčiovskog  su sbolesti kardiovaskularnog sistema: srčana slabost, poremećaji srčanog ritma (aritmije), angina pectoris, hipertenzija, urodjene i stečene srčane mane, bolesti srčanog mišića infektivnog i ostalih uzroka, kao I primena najsavremenije antikoagulantne terapije u bolestima  kardiovaskularnog sistema i složenih internističkih stanja.

Stručno usavršavanje obavlja u više navrata u univerzietskim klinikama  Hammersmith Hospital, London, GB i Texas Heart Institute, Houston, Texas.

Od posebnog značaja je upravljanje  kliničkim studijama za primenu novih modaliteta lečenja kardioloških pacijenata od  medjunarodnog značaja.

Autor je više knjiga iz oblasti kardiologije, za više nivoe edukacije osnovnih I specijalističkih studija I subspecijalizacije kardiologije kao I poglavlja kardiologije u udžbenicima Interne medicine.

Na dugogodišnjoj poziciji načelnika Klinike za kardiologiju pored kliničkog rada na polju kardiologije posvećeno se bavi edukacijom mladih naraštaja kardiologa u zemlji I regionu.

Konsultant je u više regionalnih i inostranih centara za bolesti kardiovaskularnog sistema.

Autor je i koautor u više od 150 stručnih i naučnih radova  publikovani u relevantnim stranim I domaćim časopisima, kao i više knjiga i monografija.

Prof Tavčioski je uključen u više međunarodnih studija  o primeni inovativnih antikoagulantnih lekova u osoba sa atrijalnom fibrilacijom.

 

U našoj kllinici obavlja preglede na zahtev, ekspertske kardiološke preglede i ekspertski EHO srca, holter EKG-a i Holter pritiska.

Autorske tekstove prof. Tavčiovskog možete pročitati na našem blogu “Simptomi i bolesti” ili na sledećim linkovima:

Srce uvek traži pomoć – prof. dr Dragan Tavčiovski o značaju tretmana srčanih bolesti

Miokarditis i virus koksaki

Srčani ritam: Opomena stiže na 50 otkucaja – prof. dr Dragan Tavčiovski