Obrazovanje :

Primarijus
Doktor medicinskih nauka
Specijalista pneumoftiziolog
Medicinski fakultet


Kretanje u službi – VMA

Načelnik kliničkog odeljenja
Načelnik Odseka za funkcijsku dijagnostiku pluća
Načelnik Odeljenja za funkcijsku dijagnostiku pluća i kabineta
Specijalista pneumoftiziolog


Usavršavanje:

Evropska škola spirometrije
Dijagnostika poremećaja disanja tokom sna
Impulsna oscilometrija
Savremeni stavovi u respiratornoj medicini


Bavi se dijagnostikom i lečenjem bronhijalne astme, opstruktivne bolesti pluća, poremećaja disanja tokom spavanja.


Članstva:

Srpsko lekarsko društvo (SLD)
Udruženje pulmologa Srbije
European Respiratory Society (ERS)


Stručni radovi i knjige:

Autor više od 15 radova u domaćim i stranim stručnim časopisima