Prim dr Jockić je urolog i onkolog za bolesti urogenitalnog sistema, stalni član uro-onkološkog konzilijuma KBC Zemun i konsultant instituta za onkologiju i radiologiju Srbije za brahiterapiju Ca prostate.

 

Svoje bogato kliničko iskustvo započinje nakon završenog Medicinskog fakulteta 1996. godine u ambulantnom radu i terenskoj službi Centra za pružanje hitne medicinske pomoći i kao konsultant zatvorske bolnice u Beogradu.
Dalju stručnu i naučnu karijeru nastavlja u KBC Zvezdara, od 2006 do danas u KBC Zemun- Klinika za urološku hirurgiju.

Specijalizacija iz Urologije, Medicinski fakultet u Beogradu 1998.-2004.
Subspecijalizacija iz Onkologije Medicinski Fakultet u Beogradu 2014-2016.
Zvanje primarijusa stiče 2018.godine.
Tokom 20-ogodišnjeg iskustva obavlja stručna usavršavanja iz endoskopske i laparoskopske hirurgije (KC Ljubljana 2005), Radikalnih uroloških operacija (KC Ljubljana, 2011.), Laparaskopske hirurgije u cilju staginga malignih tumora.
Za sobom ima i učešće u publikacijama kao i naučnim i stručnim radovima objavljenim u domaćim i stranim časopisima.
Osim pregleda, pregleda na zahtev, kompletne urološke ultrazvučne dijagnostike uro-trakta žena i muškaraca, prostate i testisa, obavlja endoskopske, laparoskopske i hirurške procedure najsloženijih stanja urogenitalnog sistema.

 

Konsultant je Kolegium Medic stručnih kolegiuma za bolesti uro-trakta, sa inovativnim pristupom lečenja horičnih uro-infekcija.