dr ZORAN MILENKOVIĆ, specijalista interne medicine- gastroenterolog

Rodjen je 1972. godine u Beogradu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1998.

Specijalizaciju interne medicine sproveo u VMA od 2000. do 2004.godine, a od 2005. radi na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju VMA Beograd, kao kliničar (specijalista interne medicine).

Član je Evropskog udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis – ECCO, od 2008.

  • 2010. godine sproveo stručno usavršavanje iz oblasti zapaljenskih bolesti creva u Hopital Claude Huriez, CHRU Lille, Francuska. Učesnik u svim nacionalnim aktivnostima u vezi sa zapaljenskim bolestima creva, u 2011. godini konsultant u radnoj grupi za formiranje nacionalnog registra pacijenata sa zapaljenskim bolestima creva u Srbiji.
  • 2014. godine stiče zvanje subspecijaliste gastroenterologije i hepatologije. Obučen za sprovodjenje dijagnostičkih i endoskopskih procedura u gastroenterologiji , uključujući i usko stručne metode .U kliničkom i naučnom pristupu najviše usmeren na oblast zapaljenskih bolesti creva , a u sklopu toga i učesnik većeg broja kliničkih studija kao i naučnih publikacija vezanih za navedenu oblast. Duži niz godina intenzivno sarađuje sa nacionalnim udruženjem pacijenata obolelih od zapaljenskih bolesti creva – UKUKS.
  • 2017. godine upisan na Doktorske studije Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije.

Aktuelno je na poziciji potpredsednika nacionalnog udruženja za zapaljenske bolesti creva ( SIBDA ) .  Učesnik mnogih kliničkih ispitivanja i studija, kao i publikacija u oblasti zapaljenskih bolesti creva.

Pored lečenja, praćenja i kontrole bolesti gastrointestinalnog trakta, posvećeno se bavi lečenjem zapaljenskih bolesti creva (IBD) i primenom savremenih modaliteta lečenja imunološkog odgovora u sklopu ovih bolesti.

Sprovodi endoskopske metode dijagnostike i intervencije gastro-trakta – gastroskopija, kolonoskopija,  rektosigmoskopija, gde je sa brojem učinjenih intervencija na godišnjem nivou medju vodećim ekspertima u zemlji i regionu.