Dr Vladan Vukomanovic - Kolegium Medic

Dr sc. med Vladan Vukomanović, primarijus, N.s.,, specijalista interne medicine, subspec. kardiologije

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1996.,

Specijalizaciju iz interne medicine 2003.završava na  Vojnomedicinskoj akademiji.

Profesionalnu sportsku karijeru (košarka) završava tokom specijalističkih studija.

U sportu ostaje aktivan i kao lekar KK “Crvena Zvezda”  uporedo sa daljim profesionalnim angažmanom lekara specijaliste.

2010. Subspecijalistički ispit iz kardiologije -Medicinski fakultet u Beogradu

Magistar medicinskih nauka postaje 2014. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu završava 2018 god, na temi „Odnos aerobnog kapaciteta, dijastolne funkcije leve komore i autonomnog balansa srca kod bolesnika šećernom bolešću tipa 2”

Od 2004. godine zaposlen je u KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“

U periodu od 2010. do 2017. godine na mestu načelnika Dnevne bolnice.

Od 2019. i dalje  je Načelnik kardiologije Kliničko Bolničkog Centra “Dr Dragiša Mišović”, Dedinje

Autor je i koautor u 15 stručnih radova i publikacija.

Polje ekspertize dr Vukomanovića je kompletna kardiološka dijagnostika bolesti kardio-vaskularnog sistema uz primenu najsavremenijih modaliteta lečenja.

Pored lečenja pacijenata sa hipertenzijom, srčanom slabošću, anginom pectoris i drugih stečenih i naslednih bolesti kardio-vaskularnog sisitema, dr Vukomanović se posvećeno bavi dijagnostikom i ranim otkrivanjem bolesti srca  kod opšte populacije i kod profesionalnih sportista kao i rizičnih grupa, posebno dijabetičara, kod metaboličkog sindroma i insulinske rezistencije.

 

Autorski tekst dr Vladana Vukomanovića možete pročitati na našem blogu “Simptomi i bolesti” ili putem sledećeg linka:

Virusni miokarditis