Dr Nebojša Kecman radiolog - Kolegium Medic

Dr Nebojša Kecman je specijalista radiologije sa višegodišnjim kliničkim radnim iskustvom.

Zaposlen na Kinici za Vaskularnu i Endovaskularnu hirurgiju KCS, deo je tima koji sprovodi radiolosku evaluaciju najkompleksnijih hirurških pacijenata sa patologijom vaskularnog sistema.

Autor je i koautor velikog broja naučnih radova objavljenih u medicinskim časopisima u zemlji i inostranstvu.

Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja, na kojima je često i predavač po pozivu.

Trenutno radi u Beogradu.