Dr sc. med. Dejan Pilčević rođen je 1971. godine u Užicu, gde je završio osnovnu i srednju školu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1997.g. sa prosečnom ocenom studiranja 9,44 .

Specijalizaciju iz interne medicine u VMA završio 2005.g sa odličnim uspehom.

Od 2006.g. stalno je zaposlen kao lekar specijalista u Кlinici za nefrologiju VMA.

Subspecijalizaciju iz nefrologije u VMA završio 2012.g. sa odličnom ocenom.

U periodu 2012.-2016..g. na poziciji Asistenta za predmet interna medicina na Medicinskom fakultetu VMA Univerziteta odbrane.

U periodu 2012.-2018.g. na poziciji Načelnika odeljenja za peritoneumsku dijalizu Кlinike za nefrologiju VMA.

Od 2018.g. je lekar u Odeljenju za kliničku nefrologiju i transplantaciju bubrega Кlinike za nefrologiju VMA.

Od 2020. godine nosi zvanje doktora medicinskh nauka. Doktorske studije i odbranu doktorske teze obavlja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U dva navrata, tokom 2015. i 2017.g. Angažovan na poziciji Glavnog interniste Vojske Srbije i načelnika stacionara Vojne bolnice “Srbcon 2” u Mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija “MINUSCA” u Centralnoafričkoj republici.

Član je nefrološke sekcije SLD, Udruženja nefrologa Srbije i Evropskog udruženja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju. Pohađao više stručnih usavršavanja u zemlji i inostranstvu. Autor je i koautor više stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima.

U našoj ustanovi obavlja sledeće preglede: ekspertske internističke preglede (preventivnog i kliničkog protokola), nefrološke preglede i pakete, godišnje nefrološke kontrole dijabetičara kao i UZ abdomena i urotrakta

Uže polje interesovanja dr Pilčevića, pored peritonealne dijalize su i urinarne infekcije, kalkuloza bubrega, arterijska hipertenzija, bubrežna insuficijencija, zapaljenske bolesti bubrega glomerlonefritisi kao i  transplantacija bubrega.