Dr Bogdan Jašović, otorinolaringolog,

specijalista otorinolaringologije,

 

 

  1. Diplomirao na Medicinskom Fakultetu
  2. Lekar Odeljenja Hirurgije KBC „Zvezdara“
  3. do danas Zavod za Zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije
  4. specijalista otorinolaringologije

 

Polja ekspertize kojima se dr Jašović posebno bavi:

-dijagnostikovanjem i ambulantnim lečenjem oboljanje uva (akutnog I hroničnog), nagluvosti, gluvoće, periferne paralize nerva facijalisa

-vrtoglavicom, dijagnostikovanjem tumora  uva (spoljašnjeg, srednjeg, unutrašnjeg ),

-dijagnostikovanjem i lečenjem krvarenja iz nosa,  rinitisima (upalama nosa – infektivnim, akutnim, hroničnim, alergijskim, polipima u nosu i paranazalnim sinusima)

-upalama sinusa (akutnim I hroničnim ), očitavenjem rezultata alergološkog testiranja na standardne inhalacione alergene I lečenjem alergija izazvanih inhalacionim alergenima,

-dijagnostikovanjem tumora nosne duplje i sinusa,

-dijagnostikovanjem i lečenjem zapaljenskih procesa ždrela (akutnih I hroničnih), upala tonzila (krajnika – akutnih i hroničnih ) te dijagnostikovanjem tumora epifarinksa, mezofarinksa I hipofarinksa, mekog nepca, tonzila,

– dijagnostikovanjem i lečenjem upale larinksa ( akutnih I hroničnih ), dijagnostikovanjem I lečenjem poremećaja glasa, edemom ( otokom ) larinksa, parailizom larinksa, dijagnostikovanjem benignih I malignih tumora larinksa, kao I lečenjem uvećanih limfnih nodusa na vratu.

-Suvereno vlada svim oblastima kompletne dijagnostike i lečenja kao i ambulantnih intervencija bolesti uha, grla i nosa.

-U našoj klinici obavlja sve vrste konsultantskih pregleda i intervencija iz svih domena otorinolaringologij, oblasti medicine sa visokom stopom učestalosti u svakodnevnoj kliničkoj praksi.