Doc dr sc med Petar Ristić - Kolegium Medic

Kretanje u kliničkoj i naučnoj karijeri: 

 • 2020. Zvanje docenta na predmetu Interna medicina, oblast Endokrinologija
 • 2017. Doktorat iz oblasti Endokrinologija i bolesti metabolizma
 • 2015. zvanje Asistenta na predmetu Interna medicina
 • 2007. Subspecijalizacija Endokrinologija i bolesti metabolizma
 • 2002. Specijalizacija interne medicine VMA Beograd od kada je i stalno zaposleni specijalista Klinike za Endokrinologiju VMA.
 • 1997. Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Pofesionalni je oficir sa činom pukovnika i Načelnik odeljenja za funkcionalna ispitivanja klinike za endokrinologiju.

Navešćemo samo neka od stanja koja su polje ekspertize dr Ristića:

 • Poremećaji u radu i tumori štitaste žlezde
 • Diabetes
 • Prediabetes
 • Insulinska Rezistencija
 • Sy Policističnih jajnika
 • Menopauza
 • Sterilitet

 

Osim subspecijalističkih pregleda u našoj Klinici obavlja i:

 • Preglede na zahtev, ekspertske preglede i kontrole, posebno u oblasti insulinske rezistencije, sy policističnih jajnika, složenih endokrinoloških stanja i metaboličkih poremećaja.
 • Ultrazvuk štitaste i paraštitastih žlezdi
 • Dijagnostiku i praćenje tumora endokrinog sistema

Doc Ristić, u slobodnim terminima učestvuje i u promotivnim akcijama za očuvanje zdravlja hroničnih pacijenata, ciljevima kojima je KOLEGIUM MEDIC posvećen u sklopu svoje PROMo akcije.