dr Silvija Stević Carević, internista reumatolog, rođena 1973. g., lekar specijalista interne medicine i subspecijalista reumatologije i kliničke imunologije.

 

Stalni je član stručnog tima Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA.

U svojoj dugogodišnjoj kliničkoj praksi bavi se lečenjem i praćenjem složenih reumatoloških stanja: sistemskih bolesti vezivnog tkiva, zapaljenskih, degenerativnih  i imunoloških bolesti zglobova, kao i retkim bolestima imunološkog sistema.

Primenu savremenih modela lečenja sprovodi kod pacijenata sa sistemskim bolestima vezivnog tkiva, autoimunim bolestima, vaskulitisima, kao i sa zapaljenskim i degenerativnim bolestima zglobova.

Nosilac je sertifikata ekspertskih škola ultrazvučne dijagnostike zglobova, srca i abdomena.

Učesnik je i predavač na domaćim i medjunarodnim skupovima.

Autor je velikog broja naučnih i radova indeksiranih u medjunarodnim naučnim i stručnim časopisima i publikacijama.

Član je stručnog tima VMA za retke bolesti.

2006.- specijalizacija iz Interne medicine, VMA
1999.- Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kretanje u službi
Od 2009. godine.- lekar specijalista Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju Vojno Medicinske Akademije

Član je domaćih i medjunarodnih udruženja i stručnih tela iz oblasti reumatologije i interne medicine.

U našoj klinici obavlja internističke ekspertske preglede, preglede reumotologa, ekspertske preglede reumatologa, ultrazvučne preglede kolenog zgloba sa reumatološkom kliničkom evaluacijom, aplikaciju intraartikularnih injekcija i učestvuje u radu KM kolegiuma za retke imunološke bolesti.