Dr Staša Munitlak  ortopedski hirurg, ppuk

17 godina specijalističkog  iskustva u širokom rasponu ortopedskih postupaka.

Radi kao stariji ortopedski hirurg i načelnik traumatološkog
odelenja.

Poseduje veliko iskustvo  sa širokim spektrom postupaka u traumatologiji kostiju i zglobova, kao i u primarnoj i revizionoj artroplastici i artroskopiji velikih zglobova.

 • RADNA ISTORIJA

 Obavezni medicinskI staž u Kliničkom centru Srbije.
Beograd 1996. avgust 1996.-avgust 1997

Specijalizacija ortopedske hirurgije na Vojnomedicinskoj
akademiji. Beograd maj 1998. – maj 2003

Ortopedski hirurg na Vojnomedicinskoj akademiji. Beograd
februar 2003. – februar 2016

               Načelnik
odeljenja za traumatologiju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu

               Decembar
2016. – danas

 • OBRAZOVANJE

 VII stepen. DOKTOR MEDICINE. Medicinski fakultet
Beograd. oktobar1989. – juli 1996. Diplomirao sa prosekom 9,16

Specijalizacija
ortopedske hirurgije, Vojnimedicinska Akademija, Beograd, maj 1998 – maj
2003. Završni ispit iz ortopedske hirurgije završen odličnom ocenom (5)

Doktorske studije, Medicinski fakultet u Kragujevcu,
Kragujevac oktobar 2011. – juli 2013. Završio doktorski studije.

 • ČLANSTVA

SOTA – Srpsko ortopedsko i traumatološko udruženje,

EFAS-Evropsakao udruženje za hirurgiju stopala I skočnog
zgloba

SLD- Srpsko lekarsko društvo

 SUHS- Srpsko udruživanje za hirurgiju stopala,
trenutno na poziciji Sekretara SUHS

 • PREDAVANJA

 Principi locking
osteosinteze. Beograd novembar 2016

Zahtevna se primarna i reviziona
hirurgija kuka i kolena, Kopaonik april 2017

 Predavanje: Teške revizije koljena

 1. SUHS simpozijum stopala i skočnog
  zgloba, Beograd, mart2019

Predavač: „Weil osteotomy“

 • Hirurške veštine

Primarna i reviziona artroplastika

Artroskopija kolena i ramena

Artroskopija skočnog zgloba

Traumatologija kostiju I zglobova, interloking, pločice,
locking principi , LISS tehnike

Spoljašnja fiksacija skeleta

Operacije stopala

Biološke metode u ortopediji

Multidisciplinarni timski pristup u lečenju pacijenata sa
politraumom

 • RADOVI

Kongres SICOT, Prag, 2011. Prvi autor postera
„Spoljašnja  fiksacija skeleta kao
inicijalni metod lečenja pacijenata sa politraumom I prelomima dugih cevastih
kostiju.

Vojnosanitetski pregled, Srbija, Beograd, juni2015. Koautor
„Nadzor hirurške infekcije kod ortopedskih bolesnika na Vojnomedicinskoj
akademiji Beograd“

Vojnosanitetski pregked, Srbija , Beograd, januar 2015.
Koautor:„ Analiza hospitalne smrtnosti kod pacijenata sa frakturom proksimalnog
okrajka butne  kosti operativno lečenih
artroplastikom kuka “

 1. lnfektološki kongres. Tara, Srbija oktobar 2007. koautor.
  „Nekrotizujući fasciitis”

Eurochap, 99, Rhodes, Grčka veljača 1999. godine suautor:
„Tretman povreda velikih krvnih sudova u stanju dugotrajne ishaemije

 • KLJUČNI KURSEVI

 MAsterclass Sports Medicine „Arthroscopy
for Knee and Shoulder“, Prague October 2015 Zimmer Biomet Institute Course

Medical Strategic Leadership Course
, San Antonio. USA July 2014 – August 2014

Knee Revision Masterclass,
Stolzalpe, Austria November 2010 Zimmer Institute Medical Education Course

Shoulder Surgery, CAttolica, Italy
November 2009

Surgeon to surgeon course

AO trauma Principles in Operative
Fracture Management. Halkidiki. Greece May 2009

Shoulder Course, Nice, France
February 2008

AO Trauma Course Advances in
Operative Fracture Management. Malta February 2011

Definitive Surgical Trauma Care,
Oslo, Norway lune 2012 In Accordance with standards and guidelines of the
International Association for Trauma Surgery and Intensive Care

Knee and Shoulder
Hands-on-Workshop, Munich, Germany September 2012 Arthrolab. Munich

 • JEZICI

Srpski maternji jezik, engleski odlično, nemački
osnovna komunikacija

Ostavite odgovor

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment