Ortopedski hirurg na Vojnomedicinskoj akademiji Beograd, dr medicinskih nauka, ppuk.
Načelnik odeljenja za traumatologiju Klinike za ortopediju VMA u Beogradu.
Član brojnih domaćih i medjunarodnih udruženja ortopedske hirurgije, stručno usavršavanje u SAD, posebne oblasti ekspertize: hirurgija zgloba ramena, skočnog zgloba, zgloba kolena, artroskopija, minimalno invazivne i biološke tehnike rekonstrukcije, intraartikularne injekcije, punkcije zglobova.

Autor i koautor mnogobrojnih radova prezentovanih na kongresima i objavljenih u naučnim časopisima.