Slide Cenovnik

KONSULTATIVNI PREGLEDI

 • Infuzioni koktel 1- ImunoVital – 4000 din
  (virusne infekcije ili hronični umor)
  boravak u stacionaru i rastvor
 • Infuzioni koktel 2- Rekonvalenscens – 5000 din
  (oporavak nakon hirurških intervencija)
  boravak u stacionaru i rastvor
 • Infuzioni koktel 3- VaskularPro – 6000 din
  (periferna bolest arterija)
  boravak u stacionaru i rastvor
 • Primanje infuzije – 2400 din
  (osnovni rastvori: 5%glukoza, 0,9% NaCl)
  boravak u stacionaru i rastvor
 • Intramuskularna injekcija – 800 din
 • Subkutana injekcija – 500 din
 • Intraartikularna injekcija pod kontrolom ultrazvuka – 5500 din
  (bez cene leka)
 • Intraartikularna injekcija – 3200 din
  (bez cene leka)
 • Intravenska injekcija – 1700 din
 • Plasiranje silikonskog katetera – 3600 din
 • Plasiranje urinarnog katetera – 2500 din
 • Previjanje venskih ulkusa – 2500 din
 • Uzimanje brisa – 1000 din
 • Hirurško previjanje rane – 3000 din
 • Biopsija kože sa dermoskopijom i pregledom – 10000 din
 • Intervencija u lokalnoj anesteziji – 20000-50000 din
  (fibrom, lipom, urasli nokat itd.)
 • INTER-LAB – 2300 din
  osnovni panel laboratorijskih analiza urina i krvi
  Urin c/p, Kompletna krvna slika +DKS, SE, Holesterol(u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza ,Urea, Kreatinin, AST, ALT, Na, K
 • EKSPERT LAB – 5500 din
  prošireni panel laboratorijskih analiza urina, krvi i stolice
  Urin c/p, Stolica na okultno krvarenje, Kompletna krvna slika+DKS, SE, fibrinogen, Holesterol (u), HDL, LDL, Trigliceridi, Glukoza, HbA1c, Urea, Kreatinin, AST, ALT,GGT, LDH, Na, K, Cl, Bikarbonati, Kalcijum (u), Kalcijum (jonizovani), neorganski Fosfat, Mokraćna kiselina, Bilirubin(u), Bilirubin(d), Fe (gvoždje), TIBC, UIBC
 • ENDO-LAB – 4200 din
  Prošireni panel za štitastu žlezdu
  FT3, FT4, TSH, Tireoglobulin,Anti TPO,TgAt
 • URO-PANEL – 1850 din
  PSA, FreePSA

Napomena:
- PROMO pregledi i paketi se zakazuju unapred, u terminima dežurstava doktora u Kolegium Medic-u i važe do kraja promotivnog perioda.
- Ekspertski pregledi su pregledi eksperata za specifično stanje ili bolest, zahteva ih sam pacijent ili njegovo stanje/bolest.
- INTER-LAB, EKSPERT-LAB i ENDO-LAB laboratorijski paneli su standardizovani paneli laboratorijskih analiza za ekspertske, specijalističke, sistematske, kolor-dopler ili ultrazvučne preglede i pakete. Mogu se obaviti u partnerskoj laboratoriji, Kolegium Medic-u ili u kućnoj poseti, na zahtev pacijenta.

Slide Saradnja sa osiguravajućim kućama: Generali Osiguranje Logo Uniqa osiguranje Triglav